Waarom moet de tapinstallatie gereinigd worden?

Zonder frequent onderhoud raakt een installatie na verloop van tijd vervuild. De in het bier aanwezige micro-organismen vermenigvuldigen zich in een rap tempo. Vervuiling is niet alleen onhygiënisch, maar zorgt er ook voor dat de installatie op den duur storingsgevoeliger wordt.

Vervuiling herkent u aan de volgende symptomen:
• Troebel bier
• Geurafwijkingen van het bier
• Smaakafwijkingen van het bier
• Verkleurde bierleidingen