Is het verplicht om de tapinstallatie met een vaste frequentie te reinigen?

Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat om onderhoud te laten plegen, is frequent onderhoud altijd aan te bevelen.
Alle brouwerijen, de Voedsel- en Warenauthoriteit en HACCP adviseren de installatie frequent te laten reinigingen door een professionele partij.

De meeste brouwerijen stellen hoge eisen aan de kwaliteit van het product en daarmee ook aan het schoonhouden van de leidingen en installatie.